Tag Archives: UPS DELTA 5KVA

Bộ Lưu Điện UPS DELTA ONLINE 5KVA RACK/TOWER – AMPLON RT-5K

Ổn định nguồn điện bằng công nghệ tiết kiệm năng lượng thông minh Amplon RT có cấu hình vượt trội với công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến on-line double c-nversion, hệ số công suất đầu vào cao và độ méo hài dòng thấp. Với thiết kế tủ đứng hoặc gắn rack linh hoạt, màn […]