Tag Archives: Hệ thống lưu trữ điện – UPS lắp đặt song song

Hệ thống lưu trữ điện – UPS lắp đặt song song, cấu hình dự phòng N+X

UPS được mắc song song vừa làm tăng được công suất vừa tăng độ tin cậy cho hệ thống. Các ứng dụng quan trọng như trung tâm dữ liệu (Datacenter), giao thông, y tế yêu cầu nguồn điện không bị gián đoạn. Lựa chọn UPS để cấp nguồn dự phòng là một giải pháp tin […]