Tag Archives: Đại Lý Cung Cấp UPS DELTA ONLINE 6KVA RACK/TOWER – AMPLON RT-6K

Bộ Lưu Điện UPS DELTA ONLINE 6KVA RACK/TOWER – AMPLON RT-6K

Ổn định nguồn điện bằng công nghệ tiết kiệm năng lượng thông minh Amplon RT có cấu hình vượt trội với công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến on-line double c-nversion, hệ số công suất đầu vào cao và độ méo hài dòng thấp. Với thiết kế tủ đứng hoặc gắn rack linh hoạt, màn […]