Lựa chọn bộ lưu điện UPS cho Camera

Hệ thống camera thường được sử dụng để quan sát và trong hệ thống giám sát an ninh. Yêu cầu đối với hệ thống camera an nình là phải hoạt động liên lục 24/24 ngay cả trong trường hợp mất điện, không có máy phát dự phòng. Vì vậy thời gian lưu điện là yếu tố quan trọng nhất

Cấu hình mẫu lưu điện cho Camera sử dụng Inverter ARES

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *